Eurostars is the largest international funding programme for SMEs wishing to collaborate on R&D projects that create innovative products, processes or services for commercialisation. 

Eurostars-2 call is to open in early December 2020 with a submission deadline in early February 2021.

INNOVATION FUND FOR DEMONSTRATION OF INNOVATIVE LOW-CARBON TECHNOLOGIES 

»the funding of projects under this call will contribute to Europe’s green recovery by helping businesses invest in clean energy and clean industry to boost economic growth, create local jobs and give a competitive advantage to EU industry« 

Evropska komisija je objavila razpis, ki zajema milijardo evrov sredstev za raziskovalne in inovacijske projekte, namenjene reševanju podnebne krize ter varovanju edinstvenih ekosistemov in biotske raznovrstnost Evrope. Razpis za evropski zeleni dogovor, financiran iz programa Obzorje 2020, na katerega se je že mogoče prijaviti, bo spodbudil okrevanje Evrope po koronavirusni krizi, saj bo zelene izzive spremenil v inovacijske priložnosti.

Evropska komisija vabi pravne osebe, registrirane v EU, da predstavijo svoje predloge za leto 2014 v okviru programa LIFE. V obdobju 2014-2020 bo LIFE zajemal tradicionalne projekte, Projekte tehnične pomoči, zmogljive gradbene projekte, integrirane projekte ter pripravljalne projekte.