AKADEMIJA BANNER FRONT

Zakonodajni izzivi in izzivi pomanjkanja implementacije zelene tehnologije se kažejo predvsem v tveganju stabilnosti in blaginje družbe, obenem pa naj poudarimo, da nastajajo izjemne nove priložnosti za prilagajanje. Le te priložnosti niso vedno vidne in potrebujejo biti opažene... Preberi več

 

pexels singkham 1108572

Akademija poslovne odličnosti

To so top strateški tehnološki trendi za leto 2021, kot jih vidi Gartner

Vodilna analitična podjetja, strokovne revije in posamezni strokovnjaki konec vsakega leta tradicionalno...

Kolektor: rast gradbeništva in energetike

Zelo pomembno za Kolektor je postalo gradbeništvo. Tu delujeta dve družbi, in sicer Kolektor Koling in...

Slovenski projekt pametnih omrežij, ki ga hvalijo tudi v ZDA

V projektu FutureFlow se ukvarjajo s čezmejno izmenjavo prožnosti, je povedal vodja Službe za komercialne...

Lek Veterina bronasti partner Olimpijskega komiteja Slovenije

Podjetje Lek Veterina d.o.o. je proizvajalec tekočih in praškastih vodotopnih dodatkov z naravnimi...

Prihajajo sveži nepovratni milijoni za zeleno energijo in zeleno mobilnost

Na ministrstvu za infrastrukturo načrtujejo, da bodo v prvi polovici leta za obnovljive vire energije...

Letos bo za subvencije podjetjem namenjenih 250 milijonov evrov: katere razpise lahko pričakujete in kdaj

Podjetja letos čaka kopica novih razpisov, gospodarsko ministrstvo namerava razdeliti 659,3 milijona evrov...

Oblikujete poslovno strategijo podjetja?

Oblikujete poslovno strategijo podjetja? Ne pozabite na sestanek povabiti vodje informacijskega sektorj...

Prelomno leto za Evropo

Za ljudi po svetu se je življenje v letu 2020 kljub pospešenemu političnemu dogajanju upočasnilo. Za...

To je globalna poslovna smer, ki je ne smete zgrešiti

Globalne emisije toplogrednih plinov so od leta 2015 zrasle za dve milijardi ton na 55 milijard ton. Če bi...

Kje vse bo denar za podjetja v letu 2021

V letu 2021 bodo imela podjetja možnost dobiti tako denar za spodbujanje konkurenčnosti, razvoja kot tudi za...
Podjetniški zmagovalec
Mizarstvo Kos

Mizarstvo Kos

More details
EUROSTARS 2022

EUROSTARS 2022

Published: 20 January 2022 - Category: EU razpisi
Eurostars is the largest international funding programme for SMEs wishing to collaborate on R&D projects that create innovative products, processes or services for commercialisation. 
Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025)

Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025)

Published: 15 April 2021 - Category: Slovenski razpisi
Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200  zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.
Eurostars-2 call

Eurostars-2 call

Published: 04 December 2020 - Category: EU razpisi
Eurostars-2 call is to open in early December 2020 with a submission deadline in early February 2021.
Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022

Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022

Published: 15 April 2021 - Category: Slovenski razpisi
Spodbujanje projektov energetske učinkovitosti, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj - spodbujanje razvoja v gospodarstvu.
Evropski zeleni dogovor (European Green Deal)

Evropski zeleni dogovor (European Green Deal)

Published: 18 September 2020 - Category: EU razpisi
Evropska komisija je objavila razpis, ki zajema milijardo evrov sredstev za raziskovalne in inovacijske projekte, namenjene reševanju podnebne krize ter varovanju edinstvenih ekosistemov in biotske raznovrstnost Evrope. Razpis za evropski zeleni dogovor, financiran iz programa Obzorje 2020, na katerega se je že mogoče prijaviti, bo spodbudil...
SID banka ugodni krediti - krožno gospodarstvo, lesarstvo, promet

SID banka ugodni krediti - krožno gospodarstvo, lesarstvo, promet

Published: 15 April 2021 - Category: Slovenski razpisi
Ugodni krediti za naložbe podjetij v krožno gospodarstvo, lesno-predelovalno verigo ali na področju cestnih prevozov.

Podjetja letos čaka kopica novih razpisov, gospodarsko ministrstvo namerava razdeliti 659,3 milijona evrov iz evropskih kohezijskih sredstev, od tega bo dobra tretjina namenjena razpisom za subvencije.

Nekateri so že znani, denimo vavčerji za različne vsebine ali pa subvencije za digitalizacijo, bo pa tudi nekaj novih, denimo za prestrukturiranje gorskih središč ter za trženjske aktivnosti potovalnih agencij. Razpise bo objavljalo tako ministrstvo samo kot tudi prek izvajalskih organizacij.

Pogledali smo, katere razpise za subvencije lahko podjetja pričakujete v letu 2021, koliko bo razpisanega denarja, kdo bodo upravičenci, katere stroške bo mogoče kriti s subvencijami. Razpisi so navedeni po predvidenem mesecu objave.

 

Razpis Eurostars pravkar objavili

Gospodarsko ministrstvo je že objavilo razpis Eurostars 2021. Upravičenci so vsa podjetja, s posebnim poudarkom na MSP. Namen razpisa je podpora MSP in partnerjem pri izvajanju skupnih inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov s predvidenim kratkim časom vstopa na trg.
Več: subvencije.finance.si/r/2232264

 

Februar

 

 • Spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj na tujih trgih

Slovenska turistična organizacija (STO) bo objavila javni razpis, v okviru katerega bosta na voljo dva milijona evrov za turistične agencije in organizatorje turističnih potovanj. Ni še dokončno določeno, kateri stroški se bodo šteli kot upravičeni.

Namen razpisa je spodbuditi vnovičen zagon receptivnih (incoming) potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter krepitev poslovanja, hkrati pa spodbuditi in okrepiti internacionalizacijo slovenske turistične ponudbe. Poudarek bo na promociji Slovenije kot zelene, trajnostno usmerjene in varne destinacije.

 

 • Sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2021

Razpis, ki ga bo objavila agencija SPIRIT, bo vreden predvidoma pol milijona evrov. Upravičenci bodo slovenski poslovni klubi, ki aktivno delujejo v tujini. Namen razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih klubov v tujini in jih spodbujati pri aktivnostih, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Upravičeni bodo stroški organizacije in promocije poslovnega dogodka, najema prostora in opreme za izvedbo dogodka, postrežbe na dogodku, stroški predavateljev, prevajanja na dogodku, stroški dela zaposlenih, vezanih na pripravo, promocijo in izvedbo dogodkov, stroški dela zaposlenih, pogodbenih sodelavcev in zunanjih izvajalcev, stroški pridobivanja virov informacij in nakupa podatkovnih baz, prevajanja, stroški dela zaposlenih v okviru zagotavljanja prispevkov za Izvozno okno.

 

Marec

 

 • Dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka 2021

Namen razpisa je omogočiti polnopravno vključevanje slovenskih podjetij v mednarodni program Eureka in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa v skladu s slovenskimi smernicami črpanja kohezijskih sredstev in strategije pametne specializacije.

V okviru razpisa, ki ga bo objavilo gospodarsko ministrstvo, bo skupno na voljo 2,5 milijona evrov. Upravičenci bodo pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, in seveda izpolnjujejo pogoje razpisa. Upravičeni stroški bodo stroški za raziskave in eksperimentalni razvoj v okviru prijavljenega projekta. Sem sodijo stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški potovanj, uporabe osnovnih sredstev, opreme in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški svetovanja, investicije v neopredmetena osnovna sredstva in posredni stroški.

 

 • Digitalizacija in digitalna preobrazba MSP

Namen razpisa, v okviru katerega bo na voljo 30 milijonov evrov, je spodbuditi rast in razvoj podjetij na podlagi vlaganj v digitalno poslovanje v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih zmogljivosti vpeljave digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za digitalno preobrazbo v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povišanja dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Upravičenci bodo mala in srednja podjetja. Upravičeni bodo stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški storitev zunanjih izvajalcev, plač in povračil stroškov v zvezi z delom ter delno tudi posredni stroški. Razpis bo objavil SPS.

 

 • COVID-19 – Likvidnost MSP gostinstvo in turizem 2021

Predvidoma marca bo objavljen razpis, ki je novembra razočaral mnoge, ki opravljajo dejavnost v turizmu in gostinstvu. Gre za sofinanciranje obratovalnih stroškov, tokrat bo razpisanih 36,2 milijona evrov, na MGRT ocenjujejo, da bo denar prišel do okoli 3.600 podjetij.

Namen razpisa je sofinanciranje obratovalnih stroškov zaradi izpada v prihodkih zaradi epidemije v mikro, malih in srednjih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu, ki pomenijo ključne in zaradi epidemije zelo prizadete dele slovenske turistične ponudbe. Upravičeni bodo obratovalni stroški, nastali od 12. marca do 31. maja 2020. Podjetje bo prejelo pavšalni znesek do največ 9.999 evrov. Razpis bo objavila agencija SPIRIT.

 

 • Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Tudi letos bo STO objavil razpis za turistične vodnike, in sicer v vrednosti 300 tisoč evrov. Upravičenci bodo samostojni turistični vodniki ali turistične agencije. Namen razpisa je spodbujanje povpraševanja po storitvah turističnega vodenja v obliki personaliziranih in butičnih doživetij, spodbujanje zavedanja, da turistično vodenje izboljšuje kakovost doživetja na destinaciji, hkrati pa pripomore k podpori delovanja in ohranjanja oziroma dviga kakovosti turističnega vodenja kot pomembnega dela ponudbe turističnih storitev.

Upravičen strošek bo storitev posebnega turističnega vodenja po destinacijah (mestih).

 

 • Sofinanciranje uvedbe okoljskih znakov za turistične nastanitve

Letos bo za ta razpis gospodarsko ministrstvo razpisalo sto tisoč evrov. Upravičenci bodo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva, ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za uvedbo istega okoljskega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat.

Upravičeni bodo stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega oziroma trajnostnega menedžmenta z namenom pridobitve okoljskega oziroma trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka, stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem ko je pridobil znak in prilagodil ponudbo.

 

 • Spodbude za zagon podjetij P2 v letu 2021

Slovenski podjetniški sklad bo tudi letos objavil razpis, katerega namen je spodbujanje ustanovitve, zagona in razvoja nastajajočih podjetij (inovativnih startupov) v prvi razvojni fazi s poudarkom na razvoju in komercializaciji izdelkov, procesov in storitev. Na voljo bosta dva milijona evrov za mikro in mala inovativna mlada podjetja, organizirana kot d. o. o., s. p. ali zadruge. Upravičeni bodo stroški, vezani na izvedbo projekta.

 

April

 

 • Razvoj kompetenc na razvoju lesarstva

Za mala in srednja podjetja bo na voljo 0,6 milijona evrov za pridobitev znanj in kompetenc na relevantnih področjih za hitrejši razvoj lesnopredelovalne panoge. Upravičeni bodo stroški plač. Razpis bo objavilo gospodarsko ministrstvo.

 

Junij

 

 • Prestrukturiranje in razvoj slovenskih gorskih centrov

V letu 2021 prihaja novost, in sicer razpis za prestrukturiranje in razvoj slovenskih gorskih centrov, v okviru katerega bo na voljo predvidoma 50 milijonov evrov. Namen razpisa bo spodbuditi preobrazbo in razvoj gorskih centrov v smer, da bosta omogočena celoletna dostop in opravljanje turistične dejavnosti. Razpis bo objavilo gospodarsko ministrstvo, glede upravičenih stroškov še potekajo usklajevanja.

 

September

 

 • Vavčer za raziskovalce

Agencija SPIRIT bo letos objavila razpis, katerega namen je pomagati podjetjem, da bodo ohranjala zaposlitev raziskovalnega kadra. Razpisanih bo sedem milijonov evrov, upravičeni bodo stroški plač.

 

November

 

 • Vzpostavitev celostnega vavčerskega sistema spodbud malih vrednosti za MSP 2019–2023 (vavčerji)

Letos bo za vavčerje – subvencije malih vrednosti, za katere je značilen enostaven in hiter postopek pridobitve, namenjenih 12 milijonov evrov. Upravičenci bodo MSP.

Prek vavčerjev nameravajo podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih ter tako na trgu dosegati višjo dodatno vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih ravneh. Upravičenost stroškov bo odvisna od vsebine posameznega javnega poziva. Pozive bo objavljal SPS.

 

Kateri še razpisi se še napovedujejo letos

Poleg naštetih razpisov bo gospodarsko ministrstvo samo ali prek izvajalskih institucij objavilo še druge. Tako bo februarja objavljen razpis za organizacije, ki na območju vodilnih destinacij izvajajo funkcije razvoja in promocije turizma (denimo lokalne lokalne turistične organizacije), in sicer za namene promocije. Na voljo bo 1,2 milijona evrov.

Marca bo gospodarsko ministrstvo objavilo pet milijonov evrov »težak« razpis za obnovo planinskih koč v smislu energetske obnove ter preoblikovanja turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami.

Predvideni so trije razpisi za podporo socialnim podjetjem. Trije milijoni evrov so v načrtu za sofinanciranje mentorskih skupin za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih 2021–2022. Za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja je predvidenih 400 tisočakov in en milijon evrov za lažji prehod k digitalnemu poslovanju socialnih podjetij za zagotavljanje storitev in poslovanja na daljavo ter zmanjšanja obremenitve okolja. Zadnji razpis bo objavljen predvidoma šele decembra.

Za razpis učni izdelovalni laboratoriji bo namenjenih 1,5 milijona evrov. Upravičenci bodo subjekti podjetniškega inovacijskega okolja, kot so šolski centri, poslovni inkubatorji, sodelavnice, ki bodo v proces prenosa znanj vključili subjekte socialne ekonomije ali podjetja, ki bodo tvorila partnersko sodelovanje z registriranimi socialnimi podjetji. Razpis bo objavljen predvidoma marca.

Proti koncu leta se napoveduje javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v letu 2021. Kdo natančno bodo upravičenci in kateri bodo upravičeni stroški, je še v usklajevanju, namen javnega poziva pa je povišanje dodane vrednosti turističnega produkta športni turizem. Razpis bo objavil STO.


 

 

Vir: Finance.si