AKADEMIJA BANNER FRONT

Zakonodajni izzivi in izzivi pomanjkanja implementacije zelene tehnologije se kažejo predvsem v tveganju stabilnosti in blaginje družbe, obenem pa naj poudarimo, da nastajajo izjemne nove priložnosti za prilagajanje. Le te priložnosti niso vedno vidne in potrebujejo biti opažene... Preberi več

 

pexels singkham 1108572

Akademija poslovne odličnosti

To so top strateški tehnološki trendi za leto 2021, kot jih vidi Gartner

Vodilna analitična podjetja, strokovne revije in posamezni strokovnjaki konec vsakega leta tradicionalno...

Kolektor: rast gradbeništva in energetike

Zelo pomembno za Kolektor je postalo gradbeništvo. Tu delujeta dve družbi, in sicer Kolektor Koling in...

Slovenski projekt pametnih omrežij, ki ga hvalijo tudi v ZDA

V projektu FutureFlow se ukvarjajo s čezmejno izmenjavo prožnosti, je povedal vodja Službe za komercialne...

Lek Veterina bronasti partner Olimpijskega komiteja Slovenije

Podjetje Lek Veterina d.o.o. je proizvajalec tekočih in praškastih vodotopnih dodatkov z naravnimi...

Prihajajo sveži nepovratni milijoni za zeleno energijo in zeleno mobilnost

Na ministrstvu za infrastrukturo načrtujejo, da bodo v prvi polovici leta za obnovljive vire energije...

Letos bo za subvencije podjetjem namenjenih 250 milijonov evrov: katere razpise lahko pričakujete in kdaj

Podjetja letos čaka kopica novih razpisov, gospodarsko ministrstvo namerava razdeliti 659,3 milijona evrov...

Oblikujete poslovno strategijo podjetja?

Oblikujete poslovno strategijo podjetja? Ne pozabite na sestanek povabiti vodje informacijskega sektorj...

Prelomno leto za Evropo

Za ljudi po svetu se je življenje v letu 2020 kljub pospešenemu političnemu dogajanju upočasnilo. Za...

To je globalna poslovna smer, ki je ne smete zgrešiti

Globalne emisije toplogrednih plinov so od leta 2015 zrasle za dve milijardi ton na 55 milijard ton. Če bi...

Kje vse bo denar za podjetja v letu 2021

V letu 2021 bodo imela podjetja možnost dobiti tako denar za spodbujanje konkurenčnosti, razvoja kot tudi za...
Podjetniški zmagovalec
Mizarstvo Kos

Mizarstvo Kos

More details
EUROSTARS 2022

EUROSTARS 2022

Published: 20 January 2022 - Category: EU razpisi
Eurostars is the largest international funding programme for SMEs wishing to collaborate on R&D projects that create innovative products, processes or services for commercialisation. 
Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025)

Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025)

Published: 15 April 2021 - Category: Slovenski razpisi
Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200  zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.
Eurostars-2 call

Eurostars-2 call

Published: 04 December 2020 - Category: EU razpisi
Eurostars-2 call is to open in early December 2020 with a submission deadline in early February 2021.
Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022

Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022

Published: 15 April 2021 - Category: Slovenski razpisi
Spodbujanje projektov energetske učinkovitosti, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj - spodbujanje razvoja v gospodarstvu.
Evropski zeleni dogovor (European Green Deal)

Evropski zeleni dogovor (European Green Deal)

Published: 18 September 2020 - Category: EU razpisi
Evropska komisija je objavila razpis, ki zajema milijardo evrov sredstev za raziskovalne in inovacijske projekte, namenjene reševanju podnebne krize ter varovanju edinstvenih ekosistemov in biotske raznovrstnost Evrope. Razpis za evropski zeleni dogovor, financiran iz programa Obzorje 2020, na katerega se je že mogoče prijaviti, bo spodbudil...
SID banka ugodni krediti - krožno gospodarstvo, lesarstvo, promet

SID banka ugodni krediti - krožno gospodarstvo, lesarstvo, promet

Published: 15 April 2021 - Category: Slovenski razpisi
Ugodni krediti za naložbe podjetij v krožno gospodarstvo, lesno-predelovalno verigo ali na področju cestnih prevozov.

Na ministrstvu za infrastrukturo načrtujejo, da bodo v prvi polovici leta za obnovljive vire energije objavili javne razpise in pozive v skupni vrednosti 30 milijonov evrov. Sredstva bodo nepovratna.

Poleg tega bodo za trajnostno mobilnosti objavili javni razpis za prenovo celostnih prometnih strategij v višini 2,7 milijona evrov, javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve pametnih polnilnih postaj za električna vozila dva milijonov evrov in v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije novi povabili za mestne občine v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

 

OGLAŠEVANJE

1. Javni razpisi za obnovljive vire energije

Februarja ali marca bo infrastrukturno ministrstvo objavilo tri javne razpise za uporabo obnovljivih virov energije, in sicer za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, sofinanciranje gradnje manjših sončnih elektrarn in za sofinanciranje gradnje manjših vetrnih elektrarn. Upravičenci bodo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge. Ob predhodnem soglasju organa upravljanja bo sredstva na razpisih mogoče prerazporediti ali spremeniti.

 

  • Za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije bodo predvidoma razpisali 16 milijonov evrov.

Finančne spodbude bodo namenjene naložbam v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (DO OVE) in v mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud bodo upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem z dograditvijo dodatnih kotlov na lesno biomaso ali brez njih. Finančne spodbude bodo dodeljene kot državne pomoči;

Upravičeni stroški bodo stroški izgradnje sistemov DO OVE z zmogljivostjo kotlov do deset megavatov oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE z zmogljivostjo do enega megavata. Upravičeni bodo tudi stroški širitve obstoječega daljinskega omrežja. Vključen je lahko tudi solarni sistem za pripravo tople vode, če bo izraba solarne energije kot dodatnega vira izboljšala gospodarnost daljinskega sistema.

  • Za sofinanciranje gradnje novih manjših sončnih elektrarn bodo predvidoma razpisali deset milijonov evrov.

Nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje nakupa in vgradnje sončnih elektrarn, vključeni bodo tudi samooskrbne sončne elektrarne in hranilniki energije. Finančne spodbude bodo dodeljene kot državne pomoči.

Upravičeni stroški bodo stroški nakupa in vgradnje sončne elektrarne, hranilnika energije, pripadajoče električne inštalacije in opreme, priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del in strokovni nadzor v vrednosti tri odstotke od upravičenih stroškov operacije.

  • Za sofinanciranje gradnje manjših vetrnih elektrarn bodo predvidoma razpisani štirje milijoni evrov.

Nepovratna sredstva bodo namenjena sofinanciranju gradnje vetrnih elektrarn, in sicer za moč od 50 kilovatov do deset megavatov. Finančne spodbude bodo dodelili kot državne pomoči.

Upravičeni stroški bodo stroški dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja, nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem vetrne energije, stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti treh odstotkov od upravičenih stroškov operacije.

 

2. Javni razpisi za trajnostno mobilnost

Na infrastrukturnem ministrstvu načrtujejo dva javna razpisa za trajnostno mobilnost, in sicer za sofinanciranje občinske celostne prometne strategije nove generacije in za sofinanciranje nakupa in postavitve pametnih polnilnih postaj za električna vozila. Upravičenke bodo občine.

  • Aprila ali maja bodo za sofinanciranje občinske celostne prometne strategije nove generacije razpisali 2,7 milijona evrov.

Nepovratna sredstva so namenjena izdelavi občinskih celostnih prometnih strategij (CPS), strateških dokumentov za načrtovanje prometa na ravni občin. Razpis je namenjen občinam, ki že imajo CPS in ga želijo prenoviti, ker so od njegovega sprejetja minila več kot tri leta, in tudi občinam, kjer CPS še niso izdelali.

V postopku bo poudarek na doseganju kakovosti dokumenta in na bolj ambicioznih ukrepih trajnostne mobilnosti.

Upravičeni stroški bodo stroški zunanjih izvajalcev in stroški komuniciranja.

  • Za sofinanciranje nakupa in postavitve pametnih polnilnih postaj za električna vozila bodo predvidoma razpisali dva milijona evrov.

Nepovratna sredstva bodo dodelili za sofinanciranje nakupa in postavitve pametnih polnilnih postaj za električna vozila z opremo, ki zagotavlja napredno upravljanje in zbiranje predpisanih statičnih in dinamičnih podatkov. Finančne spodbude bodo dodelili kot državne pomoči.

Upravičeni stroški bodo nakup in postavitev pametne polnilne postaje, strošek gradbenih in elektromontažnih del, strošek meritve električnih instalacij po vgradnji polnilne postaje, strošek vertikalnih in horizontalnih označb, povezanih s parkirnimi mesti, pripadajoča električna inštalacija in oprema, priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del, strokovni nadzor v vrednosti treh odstotkov od upravičenih stroškov operacije, stroški informiranja in komuniciranja, stroški storitev zunanjih izvajalcev, strošek internega izobraževanja in spodbujanja k uporabi e-mobilnosti.

Objava je predvidena konec letošnjega leta po potrditvi skladnosti načrta s pravili o državni pomoči. Ob predhodnem soglasju organa upravljanja bo sredstva mogoče prerazporediti ali spremeniti.

  • Sofinanciranje trajnostne mobilnosti v mestnih občinah

Letos bodo objavili tudi zadnji povabili k predložitvi vlog za sofinanciranje trajnostne mobilnosti v mestnih občinah z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb. Višina razpisanih sredstev še ni dokončna, ker bodo uporabili sredstva, ki bodo ostala po zaključku obravnave vlog v drugi fazi neposredne potrditve operacij iz obeh drugih povabil.

 


VIR: Finance.si