AKADEMIJA BANNER FRONT

PODJETNIŠKI ZMAGOVALCI

Akademija poslovne odličnosti

Podjetniški zmagovalec
Enertec d.o.o

Enertec d.o.o

More details
Steklarstvo FRAMA

Steklarstvo FRAMA

More details
CNC Štiglic d.o.o.

CNC Štiglic d.o.o.

More details
Tram d.o.o.

Tram d.o.o.

More details
Eurostars-2 call

Eurostars-2 call

Published: 04 December 2020 - Category: EU razpisi
Eurostars-2 call is to open in early December 2020 with a submission deadline in early February 2021.
Najavljena nepovratna sredstva v letu 2021

Najavljena nepovratna sredstva v letu 2021

Published: 25 January 2021 - Category: Slovenski razpisi
Namen: podpora MSP-jem in partnerjem pri izvajanju skupnih inovativnih raziskovalno - razvojnih projektov s predvidenim kratkim časom vstopa na trg.Upravičenci: vsa podjetja, s posebnim poudarkom na MSP
Evropski zeleni dogovor (European Green Deal)

Evropski zeleni dogovor (European Green Deal)

Published: 18 September 2020 - Category: EU razpisi
Evropska komisija je objavila razpis, ki zajema milijardo evrov sredstev za raziskovalne in inovacijske projekte, namenjene reševanju podnebne krize ter varovanju edinstvenih ekosistemov in biotske raznovrstnost Evrope. Razpis za evropski zeleni dogovor, financiran iz programa Obzorje 2020, na katerega se je že mogoče prijaviti, bo spodbudil...
Najavljeni krediti v letu 2021

Najavljeni krediti v letu 2021

Published: 24 January 2021 - Category: Slovenski razpisi
Ugodna posojila za turizem in gostinstvo v vrednosti 200 mio EUR. Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja, (g.d., s.p., zadruge, zavodi, socialna podjetja)
Support for small innovative low-carbon projects

Support for small innovative low-carbon projects

Published: 01 December 2020 - Category: EU razpisi
INNOVATION FUND FOR DEMONSTRATION OF INNOVATIVE LOW-CARBON TECHNOLOGIES  »the funding of projects under this call will contribute to Europe’s green recovery by helping businesses invest in clean energy and clean industry to boost economic growth, create local jobs and give a competitive advantage to EU industry« 
Mikrokredit P7R za podjetja iz problemskih občin

Mikrokredit P7R za podjetja iz problemskih občin

Published: 05 January 2021 - Category: Slovenski razpisi
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj na problemskih področjih.

 

Datum objave:
18.9.2020
Rok za oddajo:
26.1.2020

 

Razpis za zeleni dogovor se razlikuje od prejšnjih razpisov programa Obzorje 2020. Zaradi nujnosti izzivov, ki jih obravnava, je usmerjen v jasne in opazne kratkoročne do srednjeročne rezultate, ki pa bi lahko prispevali k dolgoročnim spremembam. Zajema manj ukrepov, ki pa so bolj ciljno usmerjeni, obsežnejši in prepoznavnejši, s poudarkom na hitri nadgradljivosti, razširjanju in uporabi.

Projekti bodo zajemali 10 področij:

  • osem tematskih področij, ki odražajo ključna delovna področja evropskega zelenega dogovora:
  1. povečanje ambicij na področju podnebnih sprememb;
  2. čista in varna energija po dostopnih cenah;
  3. industrija za čisto in krožno gospodarstvo;
  4. stavbe, gospodarne z energijo in viri;
  5. trajnostna in pametna mobilnost;
  6. strategija „od vil do vilic“;
  7. biotska raznovrstnost in ekosistemi;
  8. ničelno onesnaževanje, okolja brez strupov
  • dve horizontalni področjikrepitev znanja in krepitev vloge državljanov, ki ponujata dolgoročnejšo perspektivo za doseganje sprememb, opredeljenih v evropskem zelenem dogovoru.

Z milijardo evrov vredno naložbo se bodo še naprej gradili evropski sistemi in infrastrukture znanja. Razpis vključuje priložnosti za mednarodno sodelovanje v zvezi s potrebami manj razvitih držav, zlasti v Afriki, v okviru Pariškega sporazuma in ciljev trajnostnega razvoja.

Rok za oddajo predlogov je 26. januar 2021, izbrani projekti pa naj bi se začeli izvajati jeseni 2021. (Vir: https://ec.europa.eu/).

Več informacij o razpisih v okviru EU Green Deal najdete tukaj: https://www.tiko-pro.eu/eu-funds. 

 


 Vir: TikoPro