AKADEMIJA BANNER FRONT

Zakonodajni izzivi in izzivi pomanjkanja implementacije zelene tehnologije se kažejo predvsem v tveganju stabilnosti in blaginje družbe, obenem pa naj poudarimo, da nastajajo izjemne nove priložnosti za prilagajanje. Le te priložnosti niso vedno vidne in potrebujejo biti opažene... Preberi več

 

pexels singkham 1108572

Akademija poslovne odličnosti

To so top strateški tehnološki trendi za leto 2021, kot jih vidi Gartner

Vodilna analitična podjetja, strokovne revije in posamezni strokovnjaki konec vsakega leta tradicionalno...

Kolektor: rast gradbeništva in energetike

Zelo pomembno za Kolektor je postalo gradbeništvo. Tu delujeta dve družbi, in sicer Kolektor Koling in...

Slovenski projekt pametnih omrežij, ki ga hvalijo tudi v ZDA

V projektu FutureFlow se ukvarjajo s čezmejno izmenjavo prožnosti, je povedal vodja Službe za komercialne...

Lek Veterina bronasti partner Olimpijskega komiteja Slovenije

Podjetje Lek Veterina d.o.o. je proizvajalec tekočih in praškastih vodotopnih dodatkov z naravnimi...

Prihajajo sveži nepovratni milijoni za zeleno energijo in zeleno mobilnost

Na ministrstvu za infrastrukturo načrtujejo, da bodo v prvi polovici leta za obnovljive vire energije...

Letos bo za subvencije podjetjem namenjenih 250 milijonov evrov: katere razpise lahko pričakujete in kdaj

Podjetja letos čaka kopica novih razpisov, gospodarsko ministrstvo namerava razdeliti 659,3 milijona evrov...

Oblikujete poslovno strategijo podjetja?

Oblikujete poslovno strategijo podjetja? Ne pozabite na sestanek povabiti vodje informacijskega sektorj...

Prelomno leto za Evropo

Za ljudi po svetu se je življenje v letu 2020 kljub pospešenemu političnemu dogajanju upočasnilo. Za...

To je globalna poslovna smer, ki je ne smete zgrešiti

Globalne emisije toplogrednih plinov so od leta 2015 zrasle za dve milijardi ton na 55 milijard ton. Če bi...

Kje vse bo denar za podjetja v letu 2021

V letu 2021 bodo imela podjetja možnost dobiti tako denar za spodbujanje konkurenčnosti, razvoja kot tudi za...
Podjetniški zmagovalec
Mizarstvo Kos

Mizarstvo Kos

More details
EUROSTARS 2022

EUROSTARS 2022

Published: 20 January 2022 - Category: EU razpisi
Eurostars is the largest international funding programme for SMEs wishing to collaborate on R&D projects that create innovative products, processes or services for commercialisation. 
Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025)

Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025)

Published: 15 April 2021 - Category: Slovenski razpisi
Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200  zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.
Eurostars-2 call

Eurostars-2 call

Published: 04 December 2020 - Category: EU razpisi
Eurostars-2 call is to open in early December 2020 with a submission deadline in early February 2021.
Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022

Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022

Published: 15 April 2021 - Category: Slovenski razpisi
Spodbujanje projektov energetske učinkovitosti, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj - spodbujanje razvoja v gospodarstvu.
Evropski zeleni dogovor (European Green Deal)

Evropski zeleni dogovor (European Green Deal)

Published: 18 September 2020 - Category: EU razpisi
Evropska komisija je objavila razpis, ki zajema milijardo evrov sredstev za raziskovalne in inovacijske projekte, namenjene reševanju podnebne krize ter varovanju edinstvenih ekosistemov in biotske raznovrstnost Evrope. Razpis za evropski zeleni dogovor, financiran iz programa Obzorje 2020, na katerega se je že mogoče prijaviti, bo spodbudil...
SID banka ugodni krediti - krožno gospodarstvo, lesarstvo, promet

SID banka ugodni krediti - krožno gospodarstvo, lesarstvo, promet

Published: 15 April 2021 - Category: Slovenski razpisi
Ugodni krediti za naložbe podjetij v krožno gospodarstvo, lesno-predelovalno verigo ali na področju cestnih prevozov.

 

Razpisnik: Javna agencija SPIRIT
Datum objave:
5. 8. 2022
Rok za oddajo:
 SKLOP I: 15.9.2022, 16.1.2023, 15.6.2023, 15.11.2023, 15.3.2024, SKLOP II :15.11.2022, 15.4.2023, 15.9.2023,15.1.2024, 15.4.2024
Višina sofinanciranja:
do 100%

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200  zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

UPRAVIČENCI

SKLOP I 

- je namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih. 

SKLOP II

- je namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih.
Podjetja v sklopu II se delijo na 2 skupini:

  • Skupina zagonskih podjetij – skupina ZP - V to skupino spadajo zagonska podjetje, ki so za potrebe tega javnega razpisa opredeljena kot mikro in mala podjetja v skladu z definicijami v Prilogi I Uredbe GBER, ki še nimajo razvitega nobenega produkta ali storitve in ki še ne beležijo prihodkov od prodaje na trgu.
     
  • ​Skupina mikro in malih podjetij – skupina MMP - V to skupino spadajo mikro in mala podjetja v skladu z definicijami v Prilogi I Uredbe GBER, ki imajo razvit že vsaj en produkt ali storitev in ki beležijo prihodke od prodaje na trgu.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posamezne faze, so stroški izvedbe aktivnosti v Akademiji TKT (FAZA A) in stroški za izvedbo posameznih izvedbenih projektov (FAZA B).

FAZA A (FAZA A zajema do 5 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju - Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne  podpore  dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.).

  • SKLOP I in SKLOP II:

​- Stroški storitev zunanjih izvajalcev: svetovalne storitve (v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije)

FAZA B (Po uspešno zaključeni FAZI A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B.

  • Finančna podpora za SKLOP I: 40.000 - 90.000 EUR
  • Finančna podpora za SKLOP II: 10.000 - 40.000 EUR 

v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja:

- Stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva: nakup opreme,

- Stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci),

- Stroški instrumentov, opreme, objektov in zemljišč,

- Stroški pogodbenih raziskav, znanj in patentov,

- Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog,

- Stroški svetovalnih storitev, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

  • FAZA A: 100%

- Shema pomoči de minimis.
- V obliki storitve zunanjega svetovalca in ne v obliki nakazila subvencije.
Sklop I: pomoč v višini do 34.770 evrov 
Sklop II: do 18.300 evrov. 

  • FAZA B: do 50%/do 70%

- Shema pomoči de minimis/shema državne pomoči RRI/shema državne pomoči MSP.
Sklop I: od 40.000 evrov do 90.000 evrov.
Sklop II: od 10.000 evrov do 40.000 evrov.