AKADEMIJA BANNER FRONT

Zakonodajni izzivi in izzivi pomanjkanja implementacije zelene tehnologije se kažejo predvsem v tveganju stabilnosti in blaginje družbe, obenem pa naj poudarimo, da nastajajo izjemne nove priložnosti za prilagajanje. Le te priložnosti niso vedno vidne in potrebujejo biti opažene... Preberi več

 

pexels singkham 1108572

Akademija poslovne odličnosti

To so top strateški tehnološki trendi za leto 2021, kot jih vidi Gartner

Vodilna analitična podjetja, strokovne revije in posamezni strokovnjaki konec vsakega leta tradicionalno...

Kolektor: rast gradbeništva in energetike

Zelo pomembno za Kolektor je postalo gradbeništvo. Tu delujeta dve družbi, in sicer Kolektor Koling in...

Slovenski projekt pametnih omrežij, ki ga hvalijo tudi v ZDA

V projektu FutureFlow se ukvarjajo s čezmejno izmenjavo prožnosti, je povedal vodja Službe za komercialne...

Lek Veterina bronasti partner Olimpijskega komiteja Slovenije

Podjetje Lek Veterina d.o.o. je proizvajalec tekočih in praškastih vodotopnih dodatkov z naravnimi...

Prihajajo sveži nepovratni milijoni za zeleno energijo in zeleno mobilnost

Na ministrstvu za infrastrukturo načrtujejo, da bodo v prvi polovici leta za obnovljive vire energije...

Letos bo za subvencije podjetjem namenjenih 250 milijonov evrov: katere razpise lahko pričakujete in kdaj

Podjetja letos čaka kopica novih razpisov, gospodarsko ministrstvo namerava razdeliti 659,3 milijona evrov...

Oblikujete poslovno strategijo podjetja?

Oblikujete poslovno strategijo podjetja? Ne pozabite na sestanek povabiti vodje informacijskega sektorj...

Prelomno leto za Evropo

Za ljudi po svetu se je življenje v letu 2020 kljub pospešenemu političnemu dogajanju upočasnilo. Za...

To je globalna poslovna smer, ki je ne smete zgrešiti

Globalne emisije toplogrednih plinov so od leta 2015 zrasle za dve milijardi ton na 55 milijard ton. Če bi...

Kje vse bo denar za podjetja v letu 2021

V letu 2021 bodo imela podjetja možnost dobiti tako denar za spodbujanje konkurenčnosti, razvoja kot tudi za...
Podjetniški zmagovalec
Mizarstvo Kos

Mizarstvo Kos

More details
EUROSTARS 2022

EUROSTARS 2022

Published: 20 January 2022 - Category: EU razpisi
Eurostars is the largest international funding programme for SMEs wishing to collaborate on R&D projects that create innovative products, processes or services for commercialisation. 
Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025)

Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025)

Published: 15 April 2021 - Category: Slovenski razpisi
Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200  zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.
Eurostars-2 call

Eurostars-2 call

Published: 04 December 2020 - Category: EU razpisi
Eurostars-2 call is to open in early December 2020 with a submission deadline in early February 2021.
Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022

Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022

Published: 15 April 2021 - Category: Slovenski razpisi
Spodbujanje projektov energetske učinkovitosti, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj - spodbujanje razvoja v gospodarstvu.
Evropski zeleni dogovor (European Green Deal)

Evropski zeleni dogovor (European Green Deal)

Published: 18 September 2020 - Category: EU razpisi
Evropska komisija je objavila razpis, ki zajema milijardo evrov sredstev za raziskovalne in inovacijske projekte, namenjene reševanju podnebne krize ter varovanju edinstvenih ekosistemov in biotske raznovrstnost Evrope. Razpis za evropski zeleni dogovor, financiran iz programa Obzorje 2020, na katerega se je že mogoče prijaviti, bo spodbudil...
SID banka ugodni krediti - krožno gospodarstvo, lesarstvo, promet

SID banka ugodni krediti - krožno gospodarstvo, lesarstvo, promet

Published: 15 April 2021 - Category: Slovenski razpisi
Ugodni krediti za naložbe podjetij v krožno gospodarstvo, lesno-predelovalno verigo ali na področju cestnih prevozov.

 

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave:
 29. 7. 2022
Rok za oddajo:
15. 8. 2022 - 31. 12. 2022
Višina sofinanciranja:
Kredit 100.000 - 1.000.000

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen razpisa je spodbujanje projektov energetske učinkovitosti, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj - spodbujanje razvoja v gospodarstvu.

UPRAVIČENCI

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
 • Zasebniki, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, in sicer
  • zdravnik, zobozdravnik, zasebni zdravstveni delavec ter
  • v primeru dodelitve posojila izven pravil državnih pomoči, tudi druge oblike zasebnikov, kot so registrirani sobodajalec, samostojni novinar, izvršitelj,
   notar, odvetnik, lekarnar, samozaposleni v kulturi, zasebni raziskovalec, detektiv.

UPRAVIČENI STROŠKI

 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 • Nova oprema/delovni stroji
 • Neopredmetena sredstva

- Učinkovita raba energije za naložbe na pod­ročju:

 • naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote,
 • izkoriščanja odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • vgradnje energijsko učinkovitih elektromotor­jev in/ali vgradnje frekvenčnih pretvornikov,
 • uvedbe sistema upravljanja z energijo,
 • energetske učinkovitosti v tehnološkem pro­cesu.

- Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim spre­membam za naložbe na področju:

- toplotne izolacije, in sicer:

 • fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
 • tal na terenu ali tal nad neogrevanim pro­storom/kletjo v stavbi,
 • ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

- zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

- vgradnje/zamenjave/optimizacije ogrevalnih naprav, in sicer:

 • toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • kurilne naprave na lesno biomaso za cen­tralno ogrevanje stavbe,
 • toplotne postaje ali vgradnja toplotne po­staje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
 • solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
 • prezračevanja z vračanjem toplote odpa­dnega zraka v stavbi,
 • sistema ogrevanja v stavbi,

- zamenjave sistema razsvetljave v stavbi.

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 7. 2021.

KREDITNI POGOJI

 • Min: 100.000 €
 • Max: 1,0 mio €
 • 6-mesečni EURIBOR + pribitek 0,66 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 85 % upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 15 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 3 let, pri čemer moratorij lahko traja do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila