AKADEMIJA BANNER FRONT

PODJETNIŠKI ZMAGOVALCI

Akademija poslovne odličnosti

Podjetniški zmagovalec
Enertec d.o.o

Enertec d.o.o

More details
Steklarstvo FRAMA

Steklarstvo FRAMA

More details
CNC Štiglic d.o.o.

CNC Štiglic d.o.o.

More details
Tram d.o.o.

Tram d.o.o.

More details
Eurostars-2 call

Eurostars-2 call

Published: 04 December 2020 - Category: EU razpisi
Eurostars-2 call is to open in early December 2020 with a submission deadline in early February 2021.
Najavljena nepovratna sredstva v letu 2021

Najavljena nepovratna sredstva v letu 2021

Published: 25 January 2021 - Category: Slovenski razpisi
Namen: podpora MSP-jem in partnerjem pri izvajanju skupnih inovativnih raziskovalno - razvojnih projektov s predvidenim kratkim časom vstopa na trg.Upravičenci: vsa podjetja, s posebnim poudarkom na MSP
Evropski zeleni dogovor (European Green Deal)

Evropski zeleni dogovor (European Green Deal)

Published: 18 September 2020 - Category: EU razpisi
Evropska komisija je objavila razpis, ki zajema milijardo evrov sredstev za raziskovalne in inovacijske projekte, namenjene reševanju podnebne krize ter varovanju edinstvenih ekosistemov in biotske raznovrstnost Evrope. Razpis za evropski zeleni dogovor, financiran iz programa Obzorje 2020, na katerega se je že mogoče prijaviti, bo spodbudil...
Najavljeni krediti v letu 2021

Najavljeni krediti v letu 2021

Published: 24 January 2021 - Category: Slovenski razpisi
Ugodna posojila za turizem in gostinstvo v vrednosti 200 mio EUR. Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja, (g.d., s.p., zadruge, zavodi, socialna podjetja)
Support for small innovative low-carbon projects

Support for small innovative low-carbon projects

Published: 01 December 2020 - Category: EU razpisi
INNOVATION FUND FOR DEMONSTRATION OF INNOVATIVE LOW-CARBON TECHNOLOGIES  »the funding of projects under this call will contribute to Europe’s green recovery by helping businesses invest in clean energy and clean industry to boost economic growth, create local jobs and give a competitive advantage to EU industry« 
Mikrokredit P7R za podjetja iz problemskih občin

Mikrokredit P7R za podjetja iz problemskih občin

Published: 05 January 2021 - Category: Slovenski razpisi
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj na problemskih področjih.

 

PS1- krožno gospodarstvo

 • Predvidena višina razpisanih sredstev: 40 milijonov evrov
 • Upravičenci: v usklajevanju.
 • Upravičeni stroški: v usklajevanju.
 • Namen: naložba v nova opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva.
 • Izvajalec in predvidena objava: SID banka, prva polovica 2021.

 

PKP 7, 104. člen, P1 plus 2020 - garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere v vrednosti 30 milijonov evrov

 • višina celotnega garancijskega potenciala v vrednosti: 100 milijonov evrov
 • Namen: Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
 • Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja, (g.d., s.p., zadruge, zavodi, socialna podjetja)
 • Upravičeni stroški: investicije, obratna sredstva v obdobju 1.1.2021 do 31.12.2022
  • Obrestna mera: zelo ugodna (še v usklajevanju)
  • Ročnost:do 10 let
  • Moratorij: do 24 mesecev
 • Izvajalec in predvidena objava: SPS, marec 2021

 

PKP 7, 103. člen, Povečanje namenskega premoženja, brezobrestna posojila (90 milijonov evrov)

 • Namen: brezobrestna likvidnostna posojila za MSP vključno s turističnimi agencijami.
 • Upravičenci: mikro, mala, srednja velika podjetja (g.d., s.p., zadruge, zavodi, socialna podjetja, tudi turistične agencije)
 • Upravičeni stroški: investicije in obratna sredstva v obdobju 4 mesecev pred oddajo vloge na SPS, do največ 8 mesecev po odobritvi kredita.
  • Ročnost: do 5 let
  • Moratorij: do 6 mesecev
  • Zavarovanje: menice in/ali pogodba v notarskem zapisu in ali osebno poroštvo
  • Brez stroškov odobritve
 • Izvajalec in predvidena objava: SPS, marec 2021

 

PKP 7, 105. člen, člen, Posojila za turizem in gostinstvo s poroštvom države (200 milijonov evrov) SID banka

 • Namen:
  • ugodna posojila za turizem in gostinstvo v vrednosti 200 mio EUR
  • višina jamstvenega sklada v vrednosti 100 mio EUR
 • Podrobnosti: v usklajevanju.