Zakonodajni izzivi in izzivi pomanjkanja implementacije zelene tehnologije se kažejo predvsem v tveganju stabilnosti in blaginje družbe, obenem pa naj poudarimo, da nastajajo izjemne nove priložnosti za prilagajanje. Le te priložnosti niso vedno vidne in potrebujejo biti opažene... Preberi več

 

pexels singkham 1108572

Certifikat poslovne odličnosti je simbol prepoznavnosti integrirane kakovosti, ki jo dosegajo samo najboljša slovenska podjetja. Podeljuje ga Akademija poslovne odličnosti. S programom certificiranja se želi nagovoriti podjetnike, ki delujejo v smeri doseganja maksimalnih in uravnoteženih rezultatov poslovanja. Nenehno se želijo izboljševati in ob tem stremijo tudi k zadovoljstvu kupcev in okolja, v katerem delujejo.

 

certifikat poslovne odlicnosti lesena plaketa web

O CERTIFIKATU

Da bi na trgu dosegli pričakovane učinke in dodano vrednost v ocenjevanem podjetju, smo se odločili za ocenjevanje doseganja odličnosti organizacije ter posledično kakovosti proizvodov in storitev.

Certifikat odličnosti je simbol prepoznavnosti integrirane kakovosti, ki jo dosegajo samo najboljša slovenska podjetja. Podeljuje ga Akademija poslovne odličnosti. S programom želi nagovoriti podjetnike, ki delujejo v smeri doseganja maksimalnih in uravnoteženih rezultatov poslovanja, zadovoljstva kupcev in okolja. To so podjetja, ki stremijo k nenehnim izboljšavam.

 

PREDNOSTI CERTIFIKATA POSLOVNE ODLIČNOSTI

 • izboljšana marketinška podoba;
 • dokaz, da podjetje deluje po uveljavljenih načinih trajno uspešnega delovanja;
 • izboljšana transparentnost delovanja;
 • poznane so zmogljivosti in omejitve podjetja in njegovih podizvajalcev;
 • prepoznavajo se vzroki slabih in dobrih praks.

 

certifikat poslovne odlicnosti webDODANA VREDNOST CERTIFIKATA POSLOVNE ODLIČNOSTI

Pridobljen certifikat odličnosti pomeni, da podjetje:

 • dodaja vrednost, ustvarja trajno uspešno prihodnost in ohranja uspešne poslovne rezultate;
 • ima posluh za kupce in s tem povečuje njihovo zadovoljstvo;
 • je vodeno z vizijo, navdihom in integriteto;
 • razvija svoje sposobnosti;
 • dosega uspehe z nadarjenostjo zaposlenih, spodbuja ustvarjalnost in inovativnost;
 • spremlja svoje poslovno okolje in se agilno odziva na spremembe (prepoznava tudi tveganja in priložnosti).

OCENJEVANJE

V postopku pridobitve certifikata odličnosti opravimo analizo doseganja »kakovosti« v procesih, poudarek je na sledljivosti, kontrolnih postopkih, upoštevanju predpisov in standardov, na ekološki osveščenosti, zadovoljstvu zaposlenih usposobljenosti in permanentnem strokovnem usposabljanju zaposlenih. Analiziramo kazalnike uspešnosti, doseganje planiranih ciljev. Ugotavljamo zadovoljstvo poslovnih partnerjev. Pomembna so reference v finančnem poslovanju (bonitete).

Svetujemo »izboljšave«, ki prinašajo v ocenjevani družbi »dodano vrednost«!

 

certifikat poslovne odlicnosti mapa web 02

POGOJI ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA POSLOVNE ODLIČNOSTI

Certifikat odličnosti - Certificate Of Excellence

Slogan certificiranih podjetij je: «Izberite kakovost - dodajte odličnost«.
Slogan of certified companies is: »Choose quality - add excellence«.

Certifikat odličnosti je simbol prepoznavnosti integrirane kakovosti, ki jo dosegajo samo najboljša podjetja.
Certificate of excellence is a symbol of recognized integrated quality,

which is only reached by best companies.
 

Pridobljen certifikat odličnosti pomeni, da podjetje:

 • dodaja vrednost, ustvarja trajno uspešno prihodnost in ohranja uspešne (poslovne) rezultate;
 • ima »posluh« za kupce in s tem povečuje njihovo zadovoljstvo;
 • je vodeno z vizijo, navdihom in integriteto, ter razvija svoje sposobnosti;
 • dosega uspehe z nadarjenostjo zaposlenih, spodbuja ustvarjalnost in inovativnost;
 • spremlja svoje poslovno okolje in se agilno odziva na spremembe (prepoznava tudi tveganja in priložnosti);
 • ima uveden učinkovit sistem vodenja kakovosti poslovanja, ki zagotavlja stabilno kakovost celotnega poslovnega procesa;
 • ima izboljšano marketinško podobo;
 • deluje po uveljavljenih načinih trajno uspešnega delovanja;
 • prepoznava in izpolnjuje zakonodajne zahteve;
 • pozna svoje zmogljivosti in omejitve ter vzroke slabih in dobrih praks;
 • z izpolnjenim dokumentom »model odličnosti« izkazuje doseganja nivoja kakovosti – kandidat za znak odličnosti dosega rezultat nad 70%.