Certifikat poslovne odličnosti je simbol prepoznavnosti integrirane kakovosti, ki jo dosegajo samo najboljša slovenska podjetja. Podeljuje ga Akademija poslovne odličnosti. S programom certificiranja se želi nagovoriti podjetnike, ki delujejo v smeri doseganja maksimalnih in uravnoteženih rezultatov poslovanja. Nenehno se želijo izboljševati in ob tem stremijo tudi k zadovoljstvu kupcev in okolja, v katerem delujejo.

Organizacije se na dinamiko stanja na trgu odzivajo s povečevanjem prilagodljivosti proizvodnje in njenih procesov. Učinkovitost in uspešnost prilagajanja pa sta v veliki meri odvisni prav od ljudi, ki proizvodne procese načrtujejo in vodijo.