Vodilna analitična podjetja, strokovne revije in posamezni strokovnjaki konec vsakega leta tradicionalno objavljajo tržne in tehnološke napovedi s področja IKT. Med najbolj znanimi so napovedi najpomembnejših strateških tehnoloških trendov, ki jih objavlja Gartner. Letos v tem analitičnem podjetju ocenjujejo, da bodo, medtem ko se podjetja spopadajo s pandemijo COVID-19 in gospodarsko negotovostjo, interakcije med človekom in tehnologijo še naprej velik izziv za vodstva oddelkov IT. Ti se morajo pri oblikovanju poslovanja v prihodnje čim uspešneje prilagajati na spremenljive razmere, kar od njih zahteva organizacijsko »plastičnost« oziroma sposobnost dinamičnega oblikovanja in preoblikovanja.

»Potreba po operativni prilagodljivosti in odpornosti vseh podjetniških funkcij ni bila nikoli tako velika kot sedaj,« ocenjuje Brian Burke, podpredsednik za raziskave pri Gartnerju. »Da bi se organizacije iz sedanjega odzivanja na krizo, ki jo povzroča pandemija, preusmerile v zagotavljanje rasti, morajo še bolj okrepiti svoje osredotočanje na ljudi, neodvisnost od lokacije in zagotavljanje prožnosti.«

V nadaljevanju naštevamo devet trendov, ki bodo po Gartnerju najpomembnejši v letu 2021 (in morda v prihodnjem desetletju).

1. Internet vedenj (IoB)

Prihodnje leto bodo pridobivale veljavo tehnologije, ki prepoznavanje obraza, lokacijsko sledenje in množične podatke povezujejo z vedenjskimi dogodki, kot sta gotovinsko nakupovanje ali uporaba naprav. Organizacije takšne podatke uporabljajo zato, da bi vplivale na vedenje ljudi. Ta trend je Gartner poimenoval »internet vedenj« (internet of behaviors, IOB). Na primer: da bi podjetja spremljala spoštovanje zdravstvenih protokolov v času pandemije, lahko IoB povežejo z računalniškim vidom in tako preverjajo, ali zaposleni nosijo maske, ali pa s toplotnimi kamerami, s čimer lahko odkrijejo obolele osebe. Gartner napoveduje, da bo do konca leta 2025 več kot polovica prebivalstva v svetu povezana z vsaj enim zasebnim, komercialnim ali vladinim IoB-programom. Analitik Burke tudi opozarja, da bo uporaba IoB predmet obsežnih družbenih in etičnih razprav.

2. Popolna izkušnja

Gartner je v svoji napovedi trendov za leto 2020 med drugim ocenil, do bo do leta 2028 uporabniška izkušnja postala »multiizkušnja«. To pomeni, da bo prišlo do znatne spremembe v našem dojemanju digitalnega sveta in interakcijah z njim. Pogovorna platforma z izboljšanimi sposobnostmi glasovnega oziroma dialoškega upravljanja bo spremenila sodelovanje ljudi z digitalnim svetom. V napovedi za leto 2021 pa gre Gartner še korak dlje in govori o popolni izkušnji (total experience, TX). Kot pravijo, gre za strategijo, ki multiizkušnjo povezuje s strankami, zaposlenimi in uporabniškimi izkušnjami. »Pandemija je preobrazila digitalne izkušnje s pomočjo tehnologij, kot so brezstični vmesniki. Ko pa bodo interakcije postale bolj mobilne, navidezne in porazdeljene, bodo organizacije potrebovale popolno oziroma TX-strategijo,« pravi Burke.

3. Računalništvo z izboljšano zasebnostjo

Ker se zaostrujejo predpisi o varnosti podatkov, se informatiki vsepovsod srečujejo s povečanim tveganjem glede zasebnosti in skladnosti. V primerjavi z zaščito podatkov v mirovanju računalništvo z izboljšano zasebnostjo varuje podatke med uporabo in hkrati skrbi za zasebnost. Gartner napoveduje, da ga bo leta 2025 uporabljala že polovica velikih organizacij pri obdelavi podatkov v nezanesljivem okolju in v podatkovni analitiki, ki jo izvajajo skupaj z drugimi.

4. Porazdeljeni oblak

Porazdeljeni oblak je distribucija javnih storitev v oblaku na različne fizične lokacije, pri čemer nadzor, upravljanje in razvoj storitev ostajajo odgovornost ponudnika javnega oblaka. Takšen oblak zagotavlja nemoteno okolje z nizko zakasnitvijo, z racionaliziranimi stroški za podatke in brez posebnih zahtev glede prebivališča. Prav tako zadovoljuje potrebo strank, da imajo vire računalništva v oblaku bližje fizični lokaciji, na kateri se odvijajo podatkovne in poslovne dejavnosti. Do leta 2025 bo večina platform storitev v oblaku zagotavljala vsaj nekatere distribuirane storitve v oblaku, ki se bodo izvajale tam, kjer je treba.

»Porazdeljeni oblak lahko nadomesti zasebni oblak ter zagotovi robni oblak in druge primere računalništva v oblaku,« meni Burke.

5. Delovanje od koderkoli

Gartner med ključne trende za leto 2021 uvršča tudi operacije oziroma delovanje od koderkoli. Takšen model podpira stranke povsod, omogoča delo zaposlenih kjerkoli in upravlja uvajanje poslovnih storitev po porazdeljenih infrastrukturah. To je več kot preprosto delo od doma ali navidezna interakcija s strankami, saj prinaša tudi edinstvene izkušnje z dodano vrednostjo na naslednjih petih osrednjih področjih:

  • sodelovanje in storilnost,
  • varen oddaljeni dostop,
  • oblačna in robna infrastruktura,
  • kvantifikacija digitalnih izkušenj in
  • avtomatizacija za podporo oddaljenih operacij.

Do konca leta 2023 bo 40 odstotkov organizacij model delovanja kjerkoli uporabljalo za zagotavljanje optimiziranih ter mešanih fizično-navideznih izkušenj strank in zaposlenih. »Organizacije imajo danes stranke povsod, zaposlene povsod in množico storitev, ki so tudi lahko kjerkoli,« pojasnjuje Burke. »Zato potrebujemo model IT-operacij, ki vključuje digitalizacijo, delovanje na daljavo, digitalizirane fizične prostore in porazdeljene poslovne zmogljivosti.«

6. Kibervarnostna mreža

Mnogo IT-opreme organizacij je danes zunaj tradicionalnih fizičnih robov. Rešitev je vzpostavljanje tako imenovane kibervarnostne mreže, ki uporabnikom omogoča varen pristop do kateregakoli digitalnega sredstva, ne glede na lokacijo. Mreža po zaslugi modela dostave prek oblaka, ko identiteta postane varnostni rob, ločuje izvajanje varnostnih pravil od postopka sprejemanja odločitev. Do leta 2025 bo kibervarnostna mreža podpirala več kot polovico zahtev po nadzoru digitalnega dostopa. »Ker se koncept delovanja kjerkoli še naprej razvija, postaja kibernetska varnostna mreža najbolj praktičen pristop k zagotavljanju varnega dostopa do aplikacij v oblaku in distribucije podatkov iz nenadzorovanih naprav,« meni Burke.

7. Pametno sestavljivo poslovanje

Statični poslovni procesi so bili tako krhki, da so se pod pritiskom pandemije sesuli. »Medtem ko so si vodje informatike prizadevali zbrati koščke, so začeli spoznavati sposobnost prilagajanja tempu poslovnih sprememb,« razlaga Burke. Pametno sestavljivo poslovanje po zaslugi dostopa do boljših podatkov in hitrejšega odzivanja temeljito spreminja proces odločanja. V prihodnosti bodo, na primer, stroji zaradi obsežnejšega sklopa podatkov in boljšega vpogleda omogočali boljše odločanje.

Sestavljivo poslovanje po Gartnerju utira pot za preoblikovanje digitalnega poslovanja, ustvarjanje novih poslovnih modelov, avtonomno delovanje ter nove izdelke, storitve in kanale. »Leta 2023 bodo organizacije, ki bodo sprejele pristop sestavljanja, po hitrosti uvajanja novih funkcij za 80 odstotkov prehitele konkurenco,« pravi Burke.

8. UI-inženirstvo

Rastoča potreba po avtomatizaciji bo omogočila razvoj umetne inteligence (UI) v različnih disciplinah. Vendar pa Gartnerjeve raziskave kažejo, da se samo 53 odstotkov projektov UI izpelje od prototipa do proizvodnje. Za prehod do proizvodnje je potrebno UI-inženirstvo, ki se osredotoča na vodenje in upravljanje življenjskega cikla za široko paleto operativnih modelov UI in odločanja, kot so strojno učenje ali tako imenovani grafi znanja. »UI inženirstvo stoji na treh jedrnih stebrih – DataOps, ModelOps in DevOps,« pojasnjuje Burke. »Robustna strategija UI-inženirstva bo izboljšala učinkovitost, zmogljivost, skalabilnost in zanesljivost UI-modelov.«

9. Hiperavtomatizacija

Koncept hiperavtomatizacije povezuje strojno učenje, paketno programsko opremo in orodja za avtomatizacijo. Na ta trend je Gartner opozoril že lani. Gre pa za to, da bodo v podjetjih avtomatizirali vse, kar se avtomatizirati da. »Hiperavtomatizacija je zdaj neizogibna in nepreklicna,« podarja Burke.

Nove stare napovedi in stari novi trendi

Gartnerjeve napovedi je pred kratkim v poslovni reviji Forbes komentiral znani IKT-strokovnjak prof. dr. Stephen Andriole. Opozoril je, da napovedi pogosto ne delujejo ravno sveže. Oblak, kibernetska varnost in umetna inteligenca so trendi že več kot desetletje, podobno pa bi lahko rekli tudi za mobilnost in delovanje od koderkoli, ki sta nekoliko mlajša. Tudi popolna izkušnja in hiperavtomatizacija sta že zelo očitna in ne več tako nova trenda.

Nekateri stari trendi so v novih variacijah dobili nova imena – poslovno obveščanje (BI) je na primer postalo pametno sestavljivo poslovanje. Tudi internet obnašanj bi lahko ocenili za variacijo že znanega digitalnega nadzora, pri čemer se podatki o tem, kaj delamo, kam gremo, kako se obnašamo in kdo smo, zbirajo čedalje pogosteje.

Kljub tem pripombam prof. Andriole poudarja, da je napovedovanje gibanj in trendov vsekakor koristno. Kot pravi, v napovedih in trendih na koncu koncev ni odločilno, kdo ima bolj in kdo manj prav, temveč dejstvo, da informacije in znanje, ki jih pridobimo iz njih, že same po sebi predstavljajo določeno vrednost.

 

Vir. Finance.si