Jožef Vončina podpredsednik Akademije poslovne odličnosti je svetovalec s certificiranimi usposabljanji in izkušnjami iz ocenjevanj oz. svetovanj po modelu EFQM pri MGRT Spirit Slovenija.

 

V okviru programa Poslovna odličnost želimo razširiti zavedanje o modelu celovitega vodenja kakovosti oziroma odličnosti poslovanja in povečati zavedanje o kakovosti in prizadevanje za nenehno izboljševanje kakovosti in odličnosti poslovanja v Sloveniji.

 

potrdilo certified assessor transformation training jozef voncinaSpodbujamo tudi procese samoocenjevanja v podjetjih in drugih sredinah ter promoviramo uspešne strategije, programe kakovosti, trajnostne modele poslovanja in izmenjavo dobrih praks doma in v tujini. S tem želimo zagotoviti konkurenčne primerjave z domačimi in tujimi organizacijami ter priznati organizacijam v Sloveniji dosežke na področju odličnosti.

 

Odlične organizacije nenehno dvigujejo meje možnega. Negujejo kulturo doseganja izjemnih rezultatov, skrbijo za zadovoljstvo ljudi ter ohranjanje okolja.

 

Slovenija je poslovno odličnost prepoznala kot pomemben temelj v doseganju globalne konkurenčnosti, tako za gospodarstvo, javno upravo (v najširšem pomenu), posameznika, kakor tudi za druga področja. Verjamemo, da se bodo preko tega v prihodnje kreirale številne odlične zgodbe, pri katerih bo pomembna inovativnost, tvorno sodelovanje, ter vseživljenjsko učenje. Prihodnost je v povezovanju, širjenju dobrih praks, trajnostnih modelih, inovativnosti in kreativnosti, ter v krepitvi odličnosti v vseh nas.

 

Skrb za odličnost je s strani države prepoznana preko postopka za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO), ki je najvišje državno priznanje v okviru nacionalnega programa kakovosti Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti.

 

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: priznanje) je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu. 

 

Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji bodo obenem prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih evropskih meril EFQM sheme »Priznani v odličnosti - Recognised for Excellence« za dosežene točke nad 300, 400 in 500 (od 1000 možnih).«

Spirit Slovenija logo

 

Vir. Spirit Slovenija