Od subvencij za vzpostavljanje e-poslovanja do spodbud v lesarstvu in turističnih subvencij, vse to je na voljo samostojnim podjetnikom, ob tem da je treba biti pozoren na to, koliko zaposlenih posamezen razpis predvideva. Samostojnim podjetnikom so na voljo tudi različne možnosti ugodnejših posojil, odpirajo pa se tudi prijave za programe usposabljanja za podjetništvo.

V nadaljevanju je pregled razpisov, ki so namenjeni tudi samostojnim podjetnikom, ter tudi občinskih razpisov, ki so namenjeni posameznikom, ki so se ali se bodo v kratkem samozaposlili.

Kaj vse razpisuje podjetniški sklad

Odprt je razpis za razvoj novih produktov v lesarstvu, prijavitelj mora imeti najmanj enega zaposlenega. Pridobiti je mogoče najmanj 50 tisoč evrov subvencije, ob tem, da ta lahko za mikro in mala podjetja pomeni največ od 30 (zahodna regija) do 45 odstotkov (vzhodna regija) upravičenih stroškov. Več informacij: subvencije.finance.si/r/2232082

S.p. se sicer lahko prijavijo tudi na razpis za povračilo stroškov nakupa zaščitne opreme, a le, če imajo vsaj pet zaposlenih. Na skladu, ki razpis izvaja, pripravilo pa ga je gospodarsko ministrstvo, pravijo, da sprememba razpisa, kar zahtevajo na obrtni zbornici, ni sprejemljiva, saj bi lahko ogrozila pravočasno izvedbo razpisa.

Na voljo so mikroposojila za problemska območja, kjer je mogoče najeti posojilo od pet do 25 tisoč evrov, razpis velja za območja občin Pokolpja ter občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje ter obmejnih občin, ki so uvrščene med problemska območja.

Napovedana pa so mikro likvidnostna posojila za naložbe in obratni kapital, ki jih bosta ponujala Slovenski podjetniški sklad in Slovenski regionalno razvojni sklad, zadnji za problemska območja.

Še vedno odprti razpisi prek SPIRIT

Prek agencije SPIRIT se trenutno espeji lahko prijavijo na več razpisov, eden od teh je razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja s tujimi trgi, in sicer elektronsko izmenjavo med partnerji, digitalizacijo nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajne videe, krepitev kompetenc – usposabljanja. Posamezni prijavitelj lahko dobi od pet do 30 tisoč evrov subvencije oziroma do 70 odstotkov upravičenih stroškov.

SPIRIT ima trenutno še vedno odprt razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek vzpostavitve razstavnega prostora oziroma showrooma v tujini, in sicer do sto tisoč evrov subvencije. Razpis je namenjen podjetjem, ki imajo sedež na območju vzhodne kohezijske regije. Prav tako se je še vedno mogoče prijaviti na razpis za spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti, razpis za sofinanciranje udeležbe na sejmih v tujini.

Napovedana je tudi objava razpisa za ohranitev stikov z morebitnimi tujimi kupci in promocijo izdelkov oziroma storitev v tujini.

Tudi nekaj razpisov za turizem

S.p. se lahko prijavijo tudi na razpise, ki jih ima gospodarsko ministrstvo objavljeno za področje turizma. Trenutno sta odprta dva razpisa, eden je za sofinanciranje energetske obnove objektov in snovno učinkovitost, drugi pa za spodbujanje k pridobivanju mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter stroške, povezane s promocijo konkurenčne prednosti turističnega oziroma gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom, ponudbo pa prilagodil tako, da zagotovi varnost in zdravje gostov.

Napovedan pa je še razpis za sofinanciranje izpada prihodkov zaradi posledic epidemije v malih in srednjih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v nastanitvenih gostinskih obratih ter restavracijah in gostilnah. Pogoji razpisa sicer še niso znani.

Program za podjetniško usposabljanje

Na voljo pa je nekaj spodbud tudi za tiste, ki nameravajo na podjetniško pot šele stopiti. Tisti, ki imajo podjetniško idejo, se lahko prijavijo oziroma se bodo lahko prijavili na program Podjetno nad izzive PONI, ki se bo v kratkem izvajal po vsej Sloveniji, trenutno je potrjenih pet od osmih programov, nekje ga že izvajajo.

Pri programu gre za podjetniško usposabljanje, v okviru katerega potencialni podjetniki v štirih mesecih razvijejo in uresničijo svojo podjetniško idejo. Program vključuje podjetniška usposabljanja, mentorstvo in ponujanje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihove poslovne ideje. V času trajanja programa je udeleženec zaposlen pri izvajalcu, to so posamezne regionalne razvojne agencije.

Vključijo se lahko osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče tam, kjer bodo sodelovali v programu.

Odprti so že razpisi za Koroško, jugovzhodno Slovenijo in osrednjo Slovenijo, v kratkem pa bodo objavljeni razpisi za izbor udeležencev za Gorenjsko in obalno-kraško razvojno regijo.

Spodbude za samozaposlitev po občinah

Spodbud za samozaposlovanje na ravni države ni, jih je pa mogoče dobiti po nekaterih mestnih občinah in občinah. Mestna občina Maribor ima trenutno še odprt razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe, ki ima stalno prebivališče na območju mestne občine Maribor. Vsaka sofinancirana samozaposlitev mora trajati najmanj 12 mesecev, poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju MOM. Posameznik lahko dobi do največ 4.824 evrov oziroma odvisno od tega, koliko bo prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje. Razpis je odprt do 11. septembra.

Prav tako lahko občani zaprosijo za subvencijo na mestni občini Celje, in sicer do največ tri tisoč evrov, upravičeni stroški za realizacijo samozaposlitve so do deset mesečnih plačanih obveznih prispevkov. Upravičene so samozaposlitve od 1. septembra 2019, vsaka sofinancirana samozaposlitev mora trajati najmanj 24 mesecev.

Spodbude za samozaposlitev trenutno najdete tudi v okviru za spodbujanje podjetništva v občinah Bloke, Bohinj, Borovnica, Bovec, Cankova, Cerkno, Črna na Koroškem, Dobrna, Duplek, Gorenja vas - Poljane, Gornja Radgona, Hajdina, Kobilje, Kozje, Laško, Markovci, Medvode, Mislinja, Ormož, Poljčane, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Rogatec Središče ob Dravi, Starše, Vodice, Vojnik in Železniki. Povezave do razpisov najdete na spletni povezavi: subvencije.finance.si/razpisi?pod=MSP.

 

vir: Finance.si