Katere aktivnosti so za podjetja trenutno najpomembnejše za ohranitev ali povečanje poslovanja

V letu, ko so številne klasične raziskave kot tudi podjetja zaradi koronavirusa »na čakanju«, so v raziskovalno-svetovalnem podjetju Arhea Solutio svoje delovanje usmerili, da svojim strankam svetujejo pri razvoju izdelkov, storitev, trgov in poslovnih modelov. Eden njihovih spomladanskih projektov je bila raziskava med 66 podjetji, s katero so identificirali najpomembnejše aktivnosti za ohranitev ali povečanje poslovanja v letu, ki je vplivalo na poslovanje številnih podjetij.

Izvozniki.si - najboljše iz Slovenije. Zgodbe o uspešnih podjetjih, kako jim uspeva in kaj načrtujejo.

»Nad rezultati raziskave smo navdušeni, saj je v njej sodelovalo 36 odstotkov direktorjev, za katere tradicionalno mislimo, da jih raziskave ne zanimajo,« pravi Geni Arh, direktorica družbe Arhea Solutio. V raziskavi so sodelovala tako podjetja s področja B2B- kot B2C-poslovanja. Obe skupini menita, da je za povečanje prodaje na prvem mestu potrebna krepitev digitalnih kanalov. Slabi dve tretjini B2B in skoraj polovica B2C podjetij pa ocenjujeta, da so analize trendov in iz njih izhajajočih priložnosti in nevarnosti najpomembnejše za pomoč pri trenutnem odločanju.

B2B-podjetja za vsebinski marketing in webinarje, B2C za pospeševanje digitalnih rešitev

Med B2B- in B2C-podjetji se kažejo tudi razlike v prioritetah. Prva za ohranitev oziroma povečanje poslovanja pogosteje potrebujejo vsebinski marketing in izvedbo webinarjev (spletnih izobraževanj in dogodkov) ter racionalizacijo in optimizacijo internih procesov. »To področje je najpomembnejše za kar dve tretjini B2B-podjetij. Na področju raziskav poudarjajo analize trendov, spoznavanje lastnih/top strank ter raziskave v podporo razvoju novih produktov, reviziji poslovnega modela in vstopu na nove trge. To se je izkazalo tudi v praksi, saj so tovrstne raziskave med karanteno prišle v ospredje,« pojasni Arhova.

Med podjetji, ki prodajajo končnim strankam (B2C), več kot dve tretjini stavita na pospeševanje digitalnih proizvodov oziroma storitev, na področju raziskav pa na spoznavanje celovite izkušnje strank in nakupne poti.

Manj primeren čas za nagrajevanje zvestobe ali za dodatno jamstvo

Iz raziskave lahko razberemo tudi, da skoraj vsa B2B- kot B2C-podjetja ocenjujejo, da zdaj ni primeren čas za nagrajevanje zvestobe vseh strank ali za ponudbo dodatne garancije strankam. Tudi usmeritev na stranke določenih konkurentov se jim zdaj ne zdi smiselna, prav tako ne podaljšanje plačilnih rokov. »Podjetjem svetujemo pameten razvoj in korak naprej, pa tudi korak nazaj k razumevanju strank, konkurence in trendov. To dodatno potrjuje tudi mnenje direktorjev,« doda sogovornica.

Najmanj zanimive v tem trenutku so sicer raziskave o navideznem nakupovanju in razvoj lastnega raziskovalnega spletnega panela za stalne in redne hitre produktne raziskave. Razlike pa se kažejo tudi glede na dejavnost podjetij. Tako se največ IKT-podjetij trenutno odloča za raziskave in analize v podporo razvoju novih produktov in storitev, največ bančnih podjetij pa najraje spoznava celovite izkušnje strank.

Arhea vpeljala pot do pametnih odločitev za nadaljnji razvoj in uspešno prilagoditev tržnim razmeram

»Razumevanje strank in trga imamo tako rekoč že v genih, zato smo svoje naročnike, ki so se morali prilagoditi novim razmeram, lahko takoj podprli z najbolj relevantnimi raziskavami in analizami. Ker pa je za preživetje v teh novih razmerah na prvem mestu finančno zdravje podjetij, smo svoje kompetence združili tudi s finančno ekspertizo in v partnerskem sodelovanju s finančno strokovnjakinjo Nadjo Zorko oblikovali novo rešitev poslovno-finančne diagnostike,« pove direktorica Arhee Solutio. Doda, da podjetjem tako pomagajo do pametnih odločitev za nadaljnji razvoj in uspešno prilagoditev tržnim razmeram. Za primer navaja podjetje Anteja ECG, ki na afriški trg vstopa z digitalno rešitvijo phy2app. Ta bo tamkajšnjim proizvajalcem superhrane omogočala transparentnost in vidnost na trgih končnih kupcev.

»Pri Anteji imajo raziskave še posebej strateško vlogo pri odpiranju novega trga in prilagajanju novim tržnim razmeram. Pomagamo jim pri razvoju in optimalni izvedbi poslovne ideje, in sicer od strateške analize do delavnic v živo z uporabniki in s potencialnimi uporabniki, vključno z ugotavljanjem njihovih potreb v realnem času s pomočjo spletne raziskave. To je vzorčni primer razvoja trga, strateško podprtega s podatki,« še doda Arhova.

 

Vir: Finance.si