Spoznajte pet finalistov med top slovenskimi izvozniki

Finalisti izbora Zmagovalec slovenskega izvoza 2020 so (po abecednem vrstnem redu): Cleangrad, ki ga vodi Jernej Zupančič, Dewesoft, njegov glavni ustanovitelj je Jure Knez, Hyla, ki jo vodi njen ustanovitelj anez Pogačar, Mebor, ki ga je ustanovil Boris Mesec, in TKK, ki ga vodi Uroš Lozar.

 

Na septembrski izvozni konferenci tudi finalisti tekmovanja Zmagovalec slovenskega izvoza

11. septembra bo na Brdu pri Kranju 7. Konferenca slovenskih izvoznikov, na kateri bodo govorniki pokazali, kam in kako naj se obrne slovenski izvoz v novi realnosti ter s katerimi tehnologijami in na katere trge. Med številnimi udeleženci bodo tudi predstavniki petih finalistov, ki se potegujejo za naziv zmagovalec slovenskega izvoza 2020. Strokovna komisija bo najboljšega izvoznika razglasila na konferenci.

Več informacij in prijave na Izvozna-konferenca.si.

 

Predstavljamo finaliste izbora za nagrado zmagovalec slovenskega izvoza. To so (po abecednem vrstnem redu): Cleangrad, proizvajalec čistih prostorov in opreme zanje, Dewesoft, proizvajalec merilnih instrumentov, Hyla, proizvajalec sesalnika z vodnim filtrom za čiščenje zraka in prostorov, Mebor, proizvajalec strojev za primarni razrez lesa, in TKK, proizvajalec kemijskih izdelkov za gradbeništvo. Zmagovalca bomo razglasili na 7. Konferenci slovenskih izvoznikov v petek, 11. septembra, na Brdu pri Kranju.

Podlaga za izbor finalistov, med katerimi zmagovalca določi strokovna komisija, sta bili finančna in kvalitativna analiza izvoznikov. Člani letošnje strokovne komisije so Mojmir Mrak, akademski vodja projekta Izvozniki.si in redni profesor na ekonomski fakulteti v Ljubljani, Boštjan Jerončič, direktor Incoma, lanskega zmagovalca, Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke, Alessandro Pontoglio, vodja divizije poslovanje s podjetji in investicijsko bančništvo UniCredit Banka Slovenija, Borut Zebec, analitik UniCredit Banke Slovenija, Peter Frankl, direktor in odgovorni urednik Časnika Finance, Jure Ugovšek, glavni analitik Časnika Finance, in Monika Klinar, direktorica nišnih projektov Časnika Finance. Strokovno komisijo so v minulih letih najbolj prepričali in bili zmagovalci Euro Plus, RLS Merilna tehnika, Adria Mobil, Kolektor Etra in Incom.

 

Kako smo izbirali

Analitika iz UniCredit Banke Slovenija in s Časnika Finance med drugim pregledata prihodke, prihodke na tujih trgih, EBIT, EBITDA, ROE, ROA, stroške dela, število zaposlenih, dodano vrednost na zaposlenega, zadolženost in kazalnike likvidnosti. Zaradi težkih razmer v svetovnem gospodarstvu, ki so nastale po izbruhu COVID-19, smo v letošnjem izboru velik poudarek namenili tekočemu poslovanju oziroma uspešnemu spopadanju kandidatov s posledicami koronakrize. K sodelovanju smo povabili vsa izvozna podjetja, ki imajo najmanj sedem milijonov evrov prihodkov in jih najmanj polovico ustvarijo na tujih trgih. Od tistih, ki so se z izpolnitvijo vprašalnika prijavili na tekmovanje, je uredništvo izbralo pet finalistov. Komisija jih je podrobno analizirala, ocenila njihov prispevek k poslovnemu okolju in stabilnost poslovanja ter preverila, kako poslujejo letos.

 

Cleangrad

O podjetju

Cleangrad iz Ljutomera ponuja sistemske rešitve čistih prostorov in opreme za čiste prostore od ideje do montaže. Njihovi kupci so farmacevtske multinacionalke, bolnišnice in laboratoriji.

 

Zaposleni

Lani so na novo zaposlili 69 sodelavcev, letos pa jih bodo 36. Večinoma so jih že, še nekaj pa jih bodo do konca leta. V skupini je zdaj zaposlenih 160 delavcev.

 

Izvoz

Navzoči so na desetih trgih, med katerimi so bili v minulih letih najpomembnejši Belgija, Nizozemska, Avstrija, Nemčija in Madžarska. Lani so ustvarili 15,1 milijona evrov prihodkov. Delež izvoza bo letos pomenil 98 odstotkov vseh prihodkov. Izvoz se bo letos povečal za 15 odstotkov. Cilj podjetja je pridobiti čim več dolgoročnih pogodb kot prednostni dobavitelj velikim farmacevtskim podjetjem.

Pri podjetjih Novartis - Alcon, Pfizer Belgija, MSD Global (območje Evropa) imajo status prednostnega dobavitelja, kar pomeni, da imajo podpisane večletne pogodbe o dobavi. Podjetje Pfizer je njihov sistem definiralo kot svoj standard.

 

Konkurenčne prednosti

Ponujajo inovativne rešitve, ki jih drugi nimajo. Pri načrtovanju in izpeljavi posla tesno sodelujejo z naročniki, torej tako službami, ki naročajo čiste prostore, kot ljudmi teh podjetij, ki bodo čiste prostore uporabljali. To lahko ponudijo, ker imajo vertikalno integriran izdelek – sami naredijo vse od surovine do končnega izdelka oziroma od projekta za izvedbo do končne montaže čistih prostorov in opreme zanje.

Standardi pri proizvodnji zdravil, cepiv, prehrane, elektrokomponent in operacijskih sobah se bodo iz leta v leto dvigovali in čedalje več bo potreb po teh prostorih. Tako se bo raba njihovih izdelkov le še stopnjevala in povečevala.

 

Največji trije izvozni trgi in delež prodaje

Največji izvozni trgi lani so bili Belgija (50 odstotkov), Nizozemska (33 odstotkov) in Madžarska (12 odstotkov).

Novi trgi

Lani so prodrli še v Egipt.

 

Novi kupci

Lani so pridobili kar nekaj novih kupcev. Njihov delež v prihodkih izvoza skupaj pomeni osem odstotkov celotnega prometa in raste, saj jim je z nekaterimi uspelo skleniti letne oziroma dvoletne pogodbe o dobavi čistih prostorov. Letos so pridobili pogodbo za prednostnega dobavitelja s podjetjem MSD za trge Avstrija, Nemčija, Španija, Belgija in Nizozemska. Takoj po podpisu dogovora so vstopili v izvedbo večjega projekta na Dunaju. Prav tako jim je uspelo pridobiti večji projekt v Avstriji za novega kupca GL Pharma (projekt v vrednosti 2,3 milijona evrov), ki se mora končati v letu 2021. S tema dvema projektoma bodo samo v Avstriji prihodke povečali za osemkrat. V Egiptu je njihov nov kupec Novartis Egipt.

 

Glavni izvozni dogodki v letu 2019

Razvili so dva nova tržno zanimiva izdelka, ki ju že uspešno tržijo, in sicer hermetična vrata z napihljivih tesnilom in LED-svetilko, povsem integrirano v pohodni strop.

Dobili so nagrado za 500 tisoč varno oddelanih ur, kar dokazuje njihovo visoko kakovost in skladnost z mednarodnimi standardi na področju varstva pri delu.

 

Izvozna strategija in naložbe

Svojo navzočnost na trgih krepijo z odličnimi referencami in zadovoljnimi kupci. Cilj je med kupce pridobiti še več večjih farmacevtskih podjetij.

Največje lanske naložbe v skupni vrednosti 400 tisoč evrov so bile v nepremičnine ter CNC- in preostale stroje.

Letos bodo začeli graditi novo poslovno stavbo, ki bo končana prihodnje leto. Vrednost naložbe je dva milijona evrov.

 

Dewesoft

O podjetju

Dewesoft iz Trbovelj razvija in izdeluje sisteme za zajem podatkov, testiranje in merjenje, ki se uporabljajo v najnaprednejših laboratorijih po vsem svetu za razvoj raket in satelitov, ki zagotavljajo hitro komunikacijo, nova varnejša vozila in izdelke, ki izboljšujejo vsakdanje življenje.

 

Zaposleni

Lani se je zaposlilo 21 sodelavcev, letos do 1. julija že 11, tako da sta v Sloveniji 102. Do konca leta načrtujejo še nekaj novih zaposlitev.

V svetu krepijo prodajne vrste. Zaradi slabih gospodarskih razmer se jim pridružuje vse več prodajnikov iz konkurenčnih podjetij.

 

Izvoz

Delež izvoza pomeni 96 odstotkov prihodkov. Lani so ustvarili 26,8 milijona evrov prihodkov od prodaje in 7,9 milijona evrov čistega dobička, skupaj s svojimi prodajnimi podjetji so ustvarili 40 milijonov evrov prihodkov in 12 milijonov evrov čistega dobička. Navzoči so v 50 državah.

Letos so v prvem polletju imeli za tretjino večje prihodke v primerjavi z istim obdobjem lani, a ta naročila so pridobili pred izbruhom novega virusa. Zdaj večjih projektov ni oziroma se njihovo izvajanje zamika. Za letos pričakujejo od pet- do desetodstotno rast prodaje oziroma vsaj ohranitev prihodkov od prodaje na lanski ravni.

 

Konkurenčne prednosti

Njihove visokotehnološke rešitve bodo kupcem zanimive, dokler bodo resnično najboljše. Prednost jim daje programska oprema DEWESoft, ki je izredno zmogljiva in preprosta za uporabo oziroma taka, ki je konkurenca sploh ne ponuja. Njena prednost je, da hkrati izmeri veliko različnih sil.

Trgu so letos predstavili dve novi družini izdelkov, zaradi katerih so pred izbruhom koronakrize pričakovali, da bodo v treh letih prihodek podvojili. Prvi novi je Sirus-XHS, ki omogoča izjemno zmogljive meritve – 15 milijonov vzorcev v sekundi. To je pomembno pri preverjanju zmogljivosti orožja, testih trkov avtomobilov, izstrelitve raket … Z drugim izdelkom IOLite pa vstopajo na nov trg, saj ta hkrati opravi meritev in potreben pomik, skratka, vstopajo še na trg krmiljenja.

 

Največji trije izvozni trgi

Največji trgi so Evropa (39 odstotkov celotne prodaje), ZDA (29 odstotkov prodaje) in Azija (23 odstotkov prodaje).

 

Novi trgi

Lani so napredek ustvarili na trgih ZDA, Rusije, Indije in Francije. Vstopili so na trg Mehike.

 

Novi kupci

Nove stranke pomenijo petino prodaje. Rast zaznamujejo tudi veliki projekti starih strank.

 

Glavni izvozni dogodki v letu 2019

Veliko povečanje sodelovanja z ESA (evropska vesoljska agencija), nadaljevanje sodelovanja z družbami General Motors, John Deere, Honeywell, Boeing, Nasa, Renault, Porsche, BMW, nov preboj v Volkswagen, Volvo, indijski vesoljski program ...

 

Izvozna strategija in naložbe

Svoj položaj na uveljavljenih trgih krepijo z dobavo zanesljivih, kakovostnih in izredno zmogljivih izdelkov. Poslovanje krepijo s prevzemanjem vse večjih projektov za posamezno stranko.

Kupili so avstrijsko podjetje in s tem podvojili razvojne in proizvodne zmogljivosti. Za to so namenili milijon evrov. Za nadgradnjo kalibracijskega laboratorija in nakup dveh rezkalnih CNC-strojev so namenili 400 tisoč evrov, za razvoj dveh novih družin izdelkov merilnika XHS in linije IOLite pa še 800 tisoč evrov.

 

Hyla

O podjetju

Ljubljanska Hyla je vodilno podjetje na področju proizvodnje in prodaje sistemov za čiščenje zraka in prostora. V tržni niši sesalnikov z vodnim filtrom imajo v svetu več kot 30-odstotni tržni delež.

 

Zaposleni

V podjetju je zdaj zaposlenih 56 oseb, v letu 2019 so na novo zaposlili štiri osebe v proizvodnji. Tudi letos načrtujejo nekaj novih zaposlitev.

 

Izvoz

Delež izvoza pomeni 98 odstotkov ustvarjenih prihodkov. Izvozno dejavnost ima podjetje razpršeno v več kot 70 državah po vsem svetu. Razpršenost podjetju omogoča stabilno rast in razvoj tudi v kriznih razmerah, ki se pojavljajo na različnih trgih. Pričakujejo, da bodo letos prihodke povečali za deset odstotkov.

Zaradi kriznih razmer v svetu so doživeli upad obsega prodaje v nekaj državah, hkrati pa močno povečanje obsega poslovanja v državah, kot so Nemčija, Avstrija, Francija, Brazilija in Čile.

 

Konkurenčne prednosti

Podjetje je s proizvodnjo in prodajo sesalnikov z vodnim filtrom navzoče v specifični tržni niši, v kateri je vodilno v svetu. Zaradi čedalje večje onesnaženosti okolja so pri ljudeh čedalje pogostejši obolenja dihal in različne alergije, s tem pa se povečuje potreba po Hylinih izdelkih. Prednost sistema Hyla je vodni filter s centrifugalnim separatorjem, ki učinkovito filtrira zrak, saj v okolje ne oddaja drobnih prašnih delcev. Deluje na podlagi edinstvene patentno zaščitene tehnične rešitve, ki zadrži tudi drobnejši prah in mikrodelce, ki v navadnih sesalnikih potujejo skozi luknjice v papirnatih ali tekstilnih vrečkah. Vodni filter ne ovira pretoka zraka, kot ga ovirajo zbiralne vrečke v navadnih sesalnikih, in je zato sesalni učinek boljši kot pri navadnih močnejših sesalnikih. Zaradi motorja z močjo 730 vatov je manjša tudi poraba električne energije. Prihodnje leto bodo trgu predstavili na novo razvit centrifugalni separator, ki je srce njihovega sesalnika.

Njihova prednost je še hitra odzivnost in takojšnje reševanje morebitnih težav, kar podjetju omogoča interna razvojna ekipa. Ob podpori prodajnih sodelavcev podjetje vsak dan pridobi informacije o dogajanjih na posameznih tujih trgih, kar omogoča hiter odziv na nastale razmere na tujih trgih.

 

Največji trije izvozni trgi

Njihov največji trgi so Nemčija (28-odstotni delež), ZDA (26-) in Južna Amerika (12-odstotni delež).

 

Novi trgi

Vstopili so na trge držav: Uzbekistan, Izrael, Malezija.

 

Novi kupci

Pridobili so tri nove partnerje, njihov delež je tri odstotke prodaje.

 

Glavni izvozni dogodki v letu 2019

V letu 2019 in letos se je število prodajnih sodelavcev, ki delajo v neposredni prodaji, povečalo s pet tisoč na šest tisoč. Zaradi COVID-19 so se uspešno prilagodili novim razmeram in prodajo izdelkov uspešno prenesli na splet.

 

Izvozna strategija in naložbe

Partnersko podjetje v Nemčiji, Hyla International GmbH, je strokovnjak na področju neposredne prodaje ter skrbi za prodajno mrežo po vsem svetu in marketinške aktivnosti.

Po več kot petih letih so končali razvoj novega separatorja, za katerega so že v postopku patentne zaščite v več državah. Trgu so ga hoteli predstaviti že letos poleti, a jih je COVID-19 ustavil, saj so morali odpovedati svojo prodajno konferenco, na kateri vsako leto zberejo 500 najboljših prodajalcev. Zdaj je predstavitev sesalnika z novim separatorjem predvidena za prihodnjo pomlad. Pri razvojnih projektih uporabljajo nova orodja: programski paket za izračun aerodinamičnih pojavov ter novo razvito testno in laboratorijsko opremo.

 

Mebor

O podjetju

V podjetju Mebor iz Železnikov razvijajo in proizvajajo stroje za žagarske obrate – stroje za primaren razrez lesa. Glavni izdelek so horizontalne in vertikalne tračne žage za razrez hlodovine, večlistne krožne žage in robilniki za širinski razrez desk in prizem, celotne linije za primarni razrez lesa.

 

Zaposleni

V letu 2019 so zaposlili osem ljudi, letos načrtujejo eno novo zaposlitev.

 

Izvoz

Delež izvoza pomeni 82 odstotkov. V letu 2020 napovedujejo 18,7 milijona evrov prihodkov, kar je toliko, kot so jih ustvarili lani. Delež izvoza bo 82-odstoten, nastopajo na trgih 65 držav.

 

Konkurenčne prednosti

Mebor je na trgu tehnološki vodja, in to zlasti pri horizontalnih tračnih žagah. Njihove so najhitrejše in zagotavljajo optimalen izkoristek hlodov. Njihova prednost je, da celoten proces izpeljejo sami, od načrtovanja strojev do njihove izdelave, pri čemer tudi večino strojev naredijo sami oziroma v sodelovanju s slovenskimi kooperanti. Sami razvijajo tudi programsko opremo za upravljanje žag.

Ponujajo zelo dobro razmerje med ceno, kakovostjo in zmogljivostmi stroja. Stroji so izdelani kakovostno in robustno, delujejo zanesljivo in imajo dolgo življenjsko dobo.

 

Največji trije izvozni trgi

Njihov največji trg je Evropa, po državah so bile to lani Poljska (12-odstotni delež), Slovaška (devetodstotni), Belorusija (sedemodstotni), Francija (šestodstotni) in Velika Britanija (štiriodstotni delež).

 

Novi trgi

V letu 2019 so prvič prodali stroje na Novo Zelandijo, letos na Filipine in Slonokoščeno obalo.

 

Novi kupci

V letu 2019 so na tujih trgih pridobili 140 novih kupcev in z njimi ustvarili 86-odstotni delež prihodkov, ki so jih ustvarili na tujih trgih.

 

Glavni izvozni dogodki v letu 2019

Lani so bili uspešni pri prodaji v 39 državah. Prodali so dve večji žagalni liniji za nov segment žagarskih obratov z večjimi zmogljivostmi. Uspešno so vstopili na trg z novim izdelkom vertikalnih tračnih žag za razrez hlodovine. Predstavili so več novih strojev in s tem razširili ponudbo na stroje z višjo dodano vrednostjo.

 

Izvozna strategija in naložbe

Prodajna strategija je usmerjena na prilagajanje potrebam stranke, stroji so v večjem obsegu izdelani po naročilu oziroma prilagojeni posameznemu kupcu. Strategija vključuje zelo široko ponudbo strojev za žagarske obrate, ki je večja od konkurence, tako da stranke pri njih dobijo kompletne rešitve in vse stroje, ki so potrebni v žagarskih obratih. Na trg vstopajo z neposredno prodajo (spletna povpraševanja, veliki mednarodni sejmi), prek novih agentov in z udeležbo na lokalnih sejmih.

Za razširitev proizvodnih prostorov in posodobitev poslovne stavbe so namenili 1,5 milijona evrov, za vlaganja v nove stroje 310 tisoč evrov, za pametno razsvetljavo v tovarni so namenili 92 tisoč evrov. Uvajajo tudi nov informacijski ERP-sistem, vanj so lani vložili 120 tisoč evrov.

 

TKK

O podjetju

TKK s Srpenice je podjetje za razvoj, proizvodnjo in prodajo tesnilnih mas, poliuretanske pene in dodatkov za betone. Njihovi izdelki se uporabljajo v gradbeništvu. Od leta 2013 je podjetje TKK v stoodstotni lasti družinske multinacionalke Soudal.

 

Zaposleni

V letu 2020 so že oziroma bodo na Srpenici na novo zaposlili 25 sodelavcev, delno za proizvodnjo, delno gre za visokostrokovna delovna mesta, kot so vodja marketinga, strojni in elektroinženirji.

 

Izvoz

Izdelke prodajajo pod lastno blagovno znamko (50 odstotkov prodaje), proizvajajo za druge blagovne znamke (45 odstotkov prodaje), za znamko lastnika belgijske družbe Soudal (pet odstotkov). Razen za znamko lastnika vse izdelke prodajajo sami.

Nastopajo na več kot 71 trgih. Z izvozom ustvarijo 90 odstotkov prihodkov. Lani so na tujih trgih ustvarili 63 milijonov evrov prihodkov, letos jih načrtujejo 69 milijonov. Letos pričakujejo od osem- do desetodstotno rast prodaje. Z zagonom novih zmogljivosti bodo v drugi polovici leta 2020 pospešili izvozne aktivnosti tudi s prodajo izdelkov v skupini Soudal.

 

Konkurenčne prednosti

Njihova največja konkurenčna prednost je velika širina ponudbe, ki obsega več kot 500 različnih izdelkov. Prednosti so še inovativnost izdelkov, v srednji in jugovzhodni Evropi močna blagovna znamka, stabilna in visoka kakovost izdelkov ter tehnična podpora kupcem. Kupci drugih blagovnih znamk, za katere dela TKK, pa cenijo odlične osebne in poslovne odnose, prilagodljivost in finančno stabilnost podjetja.

 

Največji trije izvozni trgi

Njihovi največji trgi so bili lani Italija s 15-odstotnim deležem, Nemčija s 13-odstotnim deležem ter Bosna in Hercegovina s petodstotnim deležem.

 

Novi trgi

Lani so začeli poslovati v Kanadi, Iraku in na Irskem.

 

Novi kupci

Imajo več novih kupcev, letos poleti so tako v Avstralijo poslali prvi zabojnik izdelkov lastne blagovne znamke.

 

Glavni izvozni dogodki v letu 2019

Podjetje ima več kot 500 različnih izdelkov in več kot tisoč kupcev, delež največjega pomeni šest odstotkov. Njihovih uspehov ne kreira nekaj dogodkov na leto, ampak generalna usmeritev v razpršenost izvoza po vsem svetu. Imajo izredno uspešne kupce, ki sami organsko rastejo na svojih trgih, skupaj z njimi pa vsako leto širijo prodajno ponudbo z novimi izdelki, ki jih razvijejo v TKK. Tam, kjer prodajajo lastno znamko, navzočnost na trgu krepijo z odvisnimi družbami in prodajnimi predstavniki.

 

Izvozna strategija in naložbe

Za hitrejše pokrivanje trga uporabljajo strategijo več različno pozicioniranih znamk. Pri prodaji izdelkov pod tujo blagovno znamko je poleg tehnične in finančne podpore prek daljših plačilnih rokov najpomembnejše ustvarjanje medsebojnega zaupanja s kupci.

Leta 2017 so začeli intenziven naložbeni cikel, v katerem vključno z letom 2020 vlagajo od 12 do 13 milijonov evrov. Za naložbe letos namenjajo tri milijone evrov. Imeli bodo tri nove mešalne in tri nove pakirne linije za proizvodnjo tesnilnih mas. V TKK ne vlagajo samo v širitev zmogljivosti, ampak tudi v zmanjšanje okoljskega odtisa. Tehnološke vode čistijo v skladu z zakonodajo, a okoljski odtis želijo še izboljšati, tako da bodo v dveh letih brez izpusta tehnoloških voda, od tega tehnološke vode v 80 odstotkih zmanjšujejo že zdaj.

 

Vir: Finance.si