Zelo pomembno za Kolektor je postalo gradbeništvo. Tu delujeta dve družbi, in sicer Kolektor Koling in Kolektor CPG. Skupaj sta lani ustvarili več kot 270 milijonov evrov prihodkov, kar je več kot četrtina prihodkov Kolektorja Group.

 

Dodajmo, da je Kolektor v zadnjih letih postal največji gradbinec v državi, ki se poteguje za tako rekoč vse velike posle, trenutno je najbolj opazen njihov boj za posle pri gradnji drugega tira.

 

Stojan Petrič o koroni in prihodnosti

Predsednik sosveta Kolektorja in eden izmed pomembnih lastnikov družbe Stojan Petrič je v pismu v letnem poročilu zapisal:

  • Stojan PetričNastop pandemije v začetku leta 2020 je imel in ima močan vpliv na poslovne rezultate koncerna Kolektor. Kljub temu so bili poslovni rezultati skupine Kolektor v letu 2019 boljši kot v letu 2018, še vedno pa dosti nižji od planskih ciljev za leto 2019. Trend poslabševanja poslovnih rezultatov pa se nadaljuje še v leto 2020. Razvoj novih produktov na področju mobilnosti kasni, večjo prodajo na osnovi teh produktov pričakujemo šele leta 2023 in pozneje.
  • V letih od 2015 do 2018 so bili na področju mobilnosti izpeljani prevzemi, ki so poslabšali količnik neto dolga v primerjavi z EBITDA. Kljub pridobitvi dodatnih tehničnih znanj na področju hibridike in senzorike so bili prevzemi v Nemčiji in Italiji cenovno in ekonomično predragi.
  • Sosvet Kolektorja je na svojih sejah podprl vlaganja v razvoj novih produktov na področju mobilnosti, poleg tega pa potrdil še vrsto pomembnih poslovnih odločitev uprave, ki bodo izboljšale poslovanje koncerna v prihodnjih letih: selitev celotne proizvodnje magnetov v Idrijo, ukinitev nedonosnih lokacij doma in po svetu, selitev dela programa s področja hibridike z nemške lokacije v Slovenijo in Srbijo.

 


Vir: Finance.si